Remonttiarvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan viralliset säännöt.

Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää Renoa Group Oy, y-tunnus: 2612804-5, Puh. 020 7669 940 (jäljempänä ”Renoa”)

Kampanja-aika
Kampanjaan voi osallistua 4.10.2021 (klo 09:00 Suomen aikaa) – 4.1.2022 (klo 23:59 Suomen aikaa) välisenä aikana.

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan on oikeus osallistua kaikilla Suomessa asuvilla 18 vuotta täyttäneillä luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat pyytäneet ja saaneet Renoalta tarjouksen käyttövesi- tai lämpöverkkoremontista, viemärin sukituksesta tai sähkösaneerauksesta kampanja-aikana koskien saman henkilön omistamaa yhtä (1) pientaloa (omakotitalo, paritalo tai vapaa-ajan asunto) Manner-Suomessa.

Asunto-osakeyhtiöt eivät voi osallistua arvontaan.

Renoan työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Osallistua eivät voi myöskään muut sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistuminen
Voit pyytää meiltä kartoituksen ja tarjouksen jättämällä yhteydenoton verkkosivuillamme, kilpailun virallisella sivulla, puhelimitse 020 7996 940 tai suoraan myyntiedustajaltamme.

Tarjouksen antaminen edellyttää, että Renoan edustaja käy paikan päällä tekemässä kohteeseen kartoituksen. Kartoitus tehdään ajankohtana, joka on sovittu yhdessä asiakkaan kanssa. Kiinteistön omistajan tulee olla paikalla kartoituksen aikana. Vaikka henkilö olisi pyytänyt ja saanut useamman tarjouspyynnön, vain yksi tarjouspyyntö per henkilö huomioidaan osallistumisena arvontaan.

Palkinto
Osallistujien kesken arvotaan Renoan remontti viidentoistatuhannen euron (15 000 €) arvosta. Yllä mainittu remontointietu on käytettävissä yhteen (1) Renoan tarjoamista seuraavista remonteista: käyttövesiremontti, lämpöverkkoremontti, viemärin sukitus tai sähkösaneeraus. Palkintoa ei voi muuttaa käteiseksi rahaksi eikä sitä voi käyttää ilma-vesilämpöpumpun hankintaan tai asennukseen eikä mihinkään muihin remontteihin kuin yllä mainittuihin. Remontointietu voidaan käyttää vain sellaiseen remonttiin, josta henkilö on pyytänyt ja saanut Renoalta tarjouksen. Mikäli voittaja olisi pyytänyt ja saanut Renoalta tarjouksen useampaan yllä mainittuun remonttiin, voittaja saa päättää, mihin remonttiin palkinto hyödynnetään. Palkintoa ei voi jakaa useamman remontin kattamiseen.

Mikäli tarjouksessa lasketun remontin arvo ylittää palkinnon arvon (15 000 €), asiakas vastaa palkinnon arvon ylittävästä summan itse. Mikäli kilpailun voittaja on ehtinyt jo tilaamaan ja toteuttamaan tarjouspyynnön mukaisen remontin Renoan kanssa, voittajalle hyvitetään toteutunut kauppasumma tilisiirtona, maksimissaan 15 000€. Mikäli tarjouksessa lasketun tai toteutuneen remontin arvo on pienempi kuin palkinnon maksimiarvo 15 000 €, erotusta ei hyvitetä asiakkaalle.

Järjestäjä vastaa arpajaisveron maksamisesta.

Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity Facebookiin tai Instagramiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista Kampanjaan liittyvistä vastuista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön.

Arvonnan suorittaminen ja ilmoitus voittajalle
Arvonta suoritetaan 7.1.2022 klo 16.00 mennessä.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti niiden yhteystietojen perusteella, jotka hän on tarjouspyynnössään antanut.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljän (4) kuukauden kuluessa siitä, kun voittajalle on ensimmäisen kerran toimitettu tieto voitosta, on Renoalla oikeus arpoa uusi voittaja osallistumisedellytykset täyttävien kesken, ja ensimmäisen voittajan oikeus arvontavoittoon raukeaa, kun uusi voittaja on arvottu.

Henkilötietojen käyttö
Osallistujien henkilötietoja käytetään arvonnan järjestämiseen, voittajan kontaktoimiseen sekä remontin toteuttamiseen. Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun voittajan nimi ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Lisää henkilötietojen käsittelystä voi lukea Renoan tietosuojaselosteesta: https://renoa.fi/tietosuojaseloste/.

Vastuunrajoitus
Renoa ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tai joiden väitetään johtuvan arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Renoa ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Renoa ei vastaa mistään menetyksistä, jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä osallistumisista, ja osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Renoa ei vastaa mistään tällaisiin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Renoalle näissä Kampanjan virallisissa säännöissä mainittujen aikarajojen puitteissa. Joka tapauksessa Renoan kokonaisvastuu mistä tahansa vahingoista tai menetyksistä liittyen tähän arvontaan on rajattu maksimissaan palkinnon arvoon (15 000€).

Muut ehdot
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta osallistujille.