Renoan remonttiarvonta – voita remontti!

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä kilpailun viralliset säännöt.

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää Renoa Group Oy, Y-tunnus: 2612804-5, Puh. 020 7669 940 (jäljempänä ”Renoa”

KAMPANJA-AIKA

Kilpailuun voi osallistua 04.03.2023 (klo 00:00 Suomen aikaa) – 04.08.2023 (klo 23:59 Suomen aikaa) välisenä aikana.

OSALLISTUMISKELPOISUUS

Kilpailuun on oikeus osallistua kaikilla Suomessa asuvilla 18 vuotta täyttäneillä luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat täyttäneet kilpailulomakkeen koskien saman henkilön omistamaa yhtä (1) pientaloa (omakotitalo, paritalo tai vapaa-ajan asunto) Manner-Suomessa.

Palkinnon arvonnassa mukana olo edellyttää, että Renoan edustaja on käynyt kartoittamassa sekä antanut tarjouksen osallistujan omistaman pientalon käyttövesi- tai lämpöverkkoputkien, viemäriputkiston tai sähköjärjestelmän uudistamisesta. Kartoitus ja tarjouspyyntö on asiakkaalle aina maksuton. Palkinto arvotaan kaikkien kampanja-aikana kilpailulomakkeen täyttäneiden ja tarjouksen saaneiden kesken.

Asunto-osakeyhtiöt eivät voi osallistua kilpailuun.

Renoan työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun. Osallistua eivät voi myöskään muut sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä kilpailun järjestelyjen kanssa.

OSALLISTUMINEN

Kilpailuun osallistuminen edellyttää kilpailulomakkeen täyttöä renoa.fi sivustolla tai Facebookissa ja vastaamista seuraaviin kysymyksiin osallistujan omistamasta pientalosta Manner-Suomessa:

  • Talon rakennusvuosi
  • Toivotun remonttipalkinnon valinta
  • Miksi osallistujan mielestä hänen kotinsa ansaitsee voittaa remonttipalkinnon
  • Osallistujan ajantasaiset yhteystiedot

Lisäksi Renoan edustaja on käynyt kartoittamassa ja tehnyt tarjouksen osallistujan omistaman pientalon käyttövesi-, lämpöverkko-, viemäri- tai sähköjärjestelmän uudistamisesta. Kartoitus ja tarjouspyyntö on asiakkaalle aina maksuton. Kartoituksella varmistamme, että mahdollisen voiton osuessa kohdallesi palkinnon oikeuttama saneeraus on mahdollista toteuttaa.

PALKINTO

Kilpailun palkintona on yksi Renoan remontti kymmenentuhannen euron (10 000 €) arvosta. Palkintoetu on käytettävissä yhteen (1) Renoan tarjoamista seuraavista remonteista: käyttövesiremontti, lämpöverkkoremontti, viemärin sukitus ja sähkösaneeraus. Palkintoa ei voi muuttaa käteiseksi rahaksi eikä sitä voi käyttää ilma-vesilämpöpumpun hankintaan tai asennukseen eikä mihinkään muihin remontteihin kuin yllä mainittuihin. Voittaja saa päättää, mihin remonttiin palkinto hyödynnetään. Palkintoa ei voi jakaa useamman remontin kattamiseen.

Palkintona olevan remontin toteuttaminen vaatii Renoan edustajan tekemän kartoituksen remontin sisällöstä ja laajuudesta sekä tämän pohjalta lasketun tarjouksen. Mikäli tarjouksessa lasketun remontin arvo ylittää palkinnon arvon (10 000 €), asiakas vastaa palkinnon arvon ylittävästä summasta itse. Mikäli kilpailun voittaja on ehtinyt jo tilaamaan ja toteuttamaan tarjouspyynnön mukaisen remontin Renoan kanssa, voittajalle hyvitetään toteutunut kauppasumma tilisiirtona, maksimissaan 10 000 €. Mikäli tarjouksessa lasketun tai toteutuneen remontin arvo on pienempi kuin palkinnon maksimiarvo 10 000 €, erotusta ei hyvitetä asiakkaalle.

Järjestäjä vastaa arpajaisveron maksamisesta. Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity Facebookiin tai Instagramiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaan liittyvistä vastuista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön.

KILPAILUN VOITTAJAN VALINTA JA ILMOITUS VOITTAJALLE

Voittaja valitaan 25.08.2023 klo 16.00 mennessä.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti niiden yhteystietojen perusteella, jotka hän on osallistumislomakkeella antanut.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun voittajalle on ensimmäisen kerran toimitettu tieto voitosta, on Renoalla oikeus valita uusi voittaja osallistumisedellytykset täyttävien kesken, ja ensimmäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa, kun uusi voittaja on valittu.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Osallistujien henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun voittajan nimi ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisää henkilötietojen käsittelystä voi lukea Renoan tietosuojaselosteesta.

VASTUUNRAJOITUS

Renoa ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tai joiden väitetään johtuvan kilpailuun osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Renoa ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Renoa ei vastaa mistään menetyksistä, jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä osallistumisista, ja osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Renoa ei vastaa mistään tällaisiin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Renoalle näissä Kampanjan virallisissa säännöissä mainittujen aikarajojen puitteissa. Joka tapauksessa Renoan kokonaisvastuu mistä tahansa vahingoista tai menetyksistä liittyen tähän kilpailuun on rajattu maksimissaan palkinnon arvoon (10 000€).

MUUT EHDOT

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta osallistujille.