Kevätkilpailu 2/2022 – Sähkösaneeraus – Säännöt

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä kilpailun viralliset säännöt.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Renoa Group Oy, Y-tunnus: 2612804-5, Puh. 020 7669 940 (jäljempänä ”Renoa”)

Kampanja-aika

Kilpailuun voi osallistua 16.2.2022 (klo 13:00 Suomen aikaa) – 16.5.2022 (klo 23:59 Suomen aikaa) välisenä aikana

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun on oikeus osallistua kaikilla Suomessa asuvilla 18 vuotta täyttäneillä luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat täyttäneet kilpailulomakkeen koskien saman henkilön omistamaa yhtä (1) pientaloa (omakotitalo, paritalo tai vapaa-ajan asunto) Manner-Suomessa. Osallistuminen edellyttää, että Renoan edustaja on käynyt kartoittamassa osallistujan omistaman pientalon sähköjärjestelmän kunnon. Kartoitus on asiakkaalle aina maksuton.

Asunto-osakeyhtiöt eivät voi osallistua kilpailuun.

Renoan työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun. Osallistua eivät voi myöskään muut sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä kilpailun järjestelyjen kanssa.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistuminen edellyttää virallisen lomakkeen täyttöä renoa.fi sivustolla ja vastaamista seuraaviin kysymyksiin osallistujan omistamasta pientalosta Manner-Suomessa

 • Talon rakennusvuosi
 • Talon omistajan oma arvio kodin sähköjen kunnosta
 • Talon omistajan vastaus sähkökeskuksen mallista
 • Toivotun remonttipalkinnon valinta
 • Miksi osallistujan tulisi omasta mielestään voittaa
 • Osallistujan ajantasaiset yhteystiedot
 • Osallistuminen edellyttää, että Renoan edustaja on käynyt kartoittamassa osallistujan omistaman pientalon sähköjärjestelmän kunnon

Palkinto

Kilpailussa on kaksi (2) eri palkintovaihtoehtoa, joista osallistuja valitsee itselleen sopivamman.

1. Palkintovaihtoehto sisältää seuraavat tuotteet sekä niiden asennuksen Renoan toimesta osallistujan omistamaan pientaloon Manner-Suomessa:

 • Uusi sähkökeskus (Renoan sähkökalustevalikoimaan kuuluva malli)
 • Sähkökeskuksen sisään sijoitettava Salgrom Hex -sammutusjärjestelmä
 • Sähköauton lataustolppa (Renoan sähkökalustevalikoimaan kuuluva malli)


Palkintovaihtoehto 1. kokonaisarvo sähkökalusteineen sekä asennuksineen on yhteensä viisituhatta (5000€) euroa.

2. Palkintovaihtoehto sisältää seuraavat tuotteet sekä niiden asennuksen Renoan toimesta osallistujan omistamaan pientaloon Manner-Suomessa:

 • Harvian sähkökiuas
 • Induktioliesi tai liesiuuni

Palkintovaihtoehto 2. kokonaisarvo sähkölaitteineen sekä asennuksineen on yhteensä tuhatviisisataa (1500€) euroa. Voittaja saa valita mieleisensä sähkökiukaan ja induktiolieden tai liesiuunin kotiinsa palkinnon kokonaisarvon puitteissa.

Palkintoa ei voi muuttaa käteiseksi rahaksi eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun kuin yllä mainittuihin vaihtoehtoihin. Voittaja saa päättää, kumman palkinnon valitsee kahdesta vaihtoehdosta.

Palkinnon vastaanottaminen ja asentaminen vaatii Renoan edustajan tekemän kartoituksen, jolla varmistetaan, että valitun palkintona olevien sähkökalusteiden asentaminen on mahdollista osallistujan omistamaan pientaloon. Mikäli voitetun palkinnon asennustyö vaatii isompia muutostöitä (esim. muutokset tai uudistukset kodin sähköjärjestelmään tai kaapeloinnin kaivuutöitä maan alle), joka nostaa hintaa korkeammalle kuin alun perin lasketun palkinnon arvo (1500€ tai 5000€), asiakas vastaa palkinnon arvon ylittävästä summasta itse.

Mikäli kilpailun voittaja on kampanja-aikana ehtinyt jo tilaamaan ja toteuttamaan sähkökeskuksen asentamisen ja/tai sähköauton lataustolpan asentamisen Renoan kanssa, voittajalle hyvitetään toteutunut kauppasumma tilisiirtona, maksimissaan 5 000€. Mikäli tarjouksessa lasketun tai toteutuneen remontin arvo on pienempi kuin palkinnon maksimiarvo 5 000 €, erotusta ei hyvitetä asiakkaalle.

Järjestäjä vastaa arpajaisveron maksamisesta.

Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity Facebookiin tai Instagramiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista Kampanjaan liittyvistä vastuista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön.

Kilpailun voittajan valinta ja ilmoitus voittajalle

Voittaja valitaan 23.5.2022 klo 16.00 mennessä.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti niiden yhteystietojen perusteella, jotka hän on osallistumislomakkeella antanut.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun voittajalle on ensimmäisen kerran toimitettu tieto voitosta, on Renoalla oikeus valita uusi voittaja osallistumisedellytykset täyttävien kesken, ja ensimmäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa, kun uusi voittaja on valittu.

Henkilötietojen käyttö

Osallistujien henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun voittajan nimi ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisää henkilötietojen käsittelystä voi lukea Renoan tietosuojaselosteesta.

Vastuunrajoitus

Renoa ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tai joiden väitetään johtuvan kilpailuun osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Renoa ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Renoa ei vastaa mistään menetyksistä, jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä osallistumisista, ja osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Renoa ei vastaa mistään tällaisiin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Renoalle näissä Kampanjan virallisissa säännöissä mainittujen aikarajojen puitteissa. Joka tapauksessa Renoan kokonaisvastuu mistä tahansa vahingoista tai menetyksistä liittyen tähän kilpailuun on rajattu maksimissaan palkinnon arvoon (10 000€)

Muut ehdot

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta osallistujille.