Skip to content

Renoa-konsernin Whistleblowing-kanava

Whistleblowing -ilmoituskanava tarjoaa Renoan työntekijöille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa luottamuksellisesti Renoan toiminnassa havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja toiminnasta, joka rikkoo lakia tai Renoan eettisiä sääntöjä. Ilmoituskanava on tärkeä työkalu riskien vähentämiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi, koska se auttaa Renoaa havaitsemaan mahdolliset väärinkäytökset ja reagoimaan niihin varhaisessa vaiheessa. 

Renoan Whistleblowing-kanavassa voi ilmoittaa esimerkiksi seuraavista tapauksista: 

  • Renoaan tai Renoan henkilöstöön yhdistettävä laiton, epäeettinen tai vastuuton toiminta 
  • lahjuksen antaminen tai vastaanottaminen 
  • uhkailu tai aseman väärinkäyttö 
  • sopimaton yrityksien resurssien käyttö 
  • luottamuksellisen tiedon paljastaminen 

Miten teen ilmoituksen? 

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu erillisellä nettisivustolla tämän linkin kautta. Kanava on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama sekä salattu ja suojattu salasanalla. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse esittää todisteita epäilystensä tueksi, mutta hänen tulee olla vakuuttunut niiden todenperäisyydestä ja toimia vilpittömässä mielessä. 

Ilmoitusten käsittely 

Vastaanotettuamme ilmoituksen Whistleblowing-tiimi toimittaa ilmoittajalle vastaanottokuittauksen viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja ryhtyy tarpeellisiin jatkotoimiin. Ilmoittaminen on aina luottamuksellista. Tieto ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden ja kolmansien henkilöiden, kuten todistajien, henkilöllisyydestä sekä muut henkilötiedot pidetään salassa, eikä niitä ilmaista Whistleblowing-tiimin ulkopuolelle. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Ilmoituksen tekijälle viestitään asian käsittelystä tai mahdollisista korjaustoimenpiteistä viimeistään kolmen (3) kuukauden sisällä. 

Huomioithan, että asiakaspalautteet ja reklamaatiot tulee osoittaa asiakaspalveluumme täällä ja omaan työsuhteeseen liittyvistä asioista voit keskustella esihenkilön tai HR:n kanssa.