Skip to content

mitä vastuullisuus tarkoittaa renoalle?

Vastuullinen toimintatapa on yksi tärkeimmistä jokapäiväistä toimintaamme ohjaavista arvoista. Työsopimuksen solmimisen yhteydessä kaikki myyjämme sitoutuvat noudattamaan vastuullisuusohjeitamme ja korostamme niitä myös perehdyttäessämme uusia työntekijöitämme. Tällä tavoin pyrimme varmistamaan, että jokainen työntekijämme toimii arvojemme mukaisesti kaikissa asiakaskohtaamisissa.

Viime vuosien aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomiota vastuullisiin toimintatapoihin. Varmistamme jokaisen kaupanteon yhteydessä, että asiakas ymmärtää mihin on ryhtymässä – eli mitä ollaan tekemässä, millä hinnalla, millä palveluehdoilla ja mikä on työn aikataulu. Toimintamme keskeisiä periaatteita myyntiä tehdessämme ovat:

  1. Solmitun kaupan peruuttaminen on aina ollut asiakkaamme oikeus, jota nykyisissä sopimusasiakirjoissa olemme halunneet korostaa entisestään. Solmitun kaupan voi perua kauppasopimuksessa olevalla peruutuslomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse.
  2. Nykyisissä sopimusasiakirjoissa on avattu myös vastuullisuusohjeemme, josta asiakkaalle käy ilmi sitoutumisemme vastuullisiin toimintatapoihin.
  3. 3Kun asioimme yli 75-vuotiaiden henkilöiden kanssa, kysymme aina asiakkaan halukkuutta ottaa lähiomainen mukaan remontin suunnitteluun.
  4. Noudatamme hyvää kauppatapaa ja eettisiä ohjeita kaikessa toiminnassamme. Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme jatkuvasti. Lähetämme jokaisen myyntikäynnin ja asennuksen jälkeen asiakkaalle kyselyn tekstiviestitse.

Tekemämme toimenpiteet näkyvät iloksemme myös asiakastyytyväisyydessämme. Vuonna 2022 myyntikäyntiemme asiakastyytyväisyys oli 8,8 (asteikko 0–10).

Emme kohdista yhteydenottoja ikäihmisiin, vaan ainoastaan ikääntyneisiin kiinteistöihin. Kaikkien yhteydenottojemme ja tekemiemme kartoitusten perusteena on talon rakenneosien tekninen käyttöikä, ja niiden korjaamiseen liittyvät viranomaissuositukset (Ympäristöministeriö).

Lue myös miksi tarjoamme remontteja suoramyyntinä.