Skip to content

Miten arvioitte remonttitarpeen kohteessa?

Remonttitarpeen arviointi perustuu silmämääräiseen arvioon, tekniseen todentamiseen, asiakkaan haastatteluun sekä talon iän pohjalta muodostettuun kokonaisarvioon siitä, kuuluuko talo remonttitarpeen piiriin. Taloteknisten järjestelmien saneeraus on tärkeä osa jokaisen omakotitalon kunnossapitoa. Remontti kannattaa tehdä ennakoiden ennen mahdollisten vahinkojen syntymistä, jolloin se voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti pintoja purkamatta.