Skip to content

Miksi tarjoatte remontteja suoramyyntinä?

Teettämämme kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten omakotitaloasujien ymmärrys taloteknisistä asioista on heidän oman arvionsa mukaan heikkoa tai osittain vaillinaista. Erityisesti rakenteiden alla piilossa olevien taloteknisten järjestelmien saneerauksille ei nähdä tarvetta tai remonttitarvetta ei osata arvioida. Harvempi kuin joka kolmas tunnistaa viemäriremontin tai sähkösaneerauksen tarpeen, vaikka tutkimuksen kohteena olevien talojen osalta nämä järjestelmät olivat jo ylittäneet teknisen käyttöikänsä.

Toiminta-ajatuksenamme on aktiivisesti opastaa kuluttajia pitämään huolta kodin pintojen alla olevien taloteknisten järjestelmien kunnosta ja lisätä tietoisuutta taloteknisten järjestelmien teknisestä käyttöiästä. Ennakoiden toteutettuna saneeraus pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti, rakenteita rikkomatta ja nopeasti, jolloin siitä ei aiheudu merkittävää haittaa asumiseen. Näin remontti on asiakkaalle mahdollisimman vaivaton ja vältetään mahdolliset laajemmat ja kalliimmat vahingot, joita aiheutuu yli-ikäisten järjestelmien vikaantuessa.

Jokainen koti, ja siten myös remontti on yksilöllinen. Kartoitus tulee tehdä aina remonttikohteessa, jotta asiantuntijamme voivat kartoittaa juuri kyseisen kiinteistön remonttitarpeen ja asiakkaan toiveet remontin suhteen, ja laskea kartoituksen perusteella kiinteähintaisen tarjouksen sekä sopia remontin tarkemmasta aikataulusta. Ja onhan suoramyynti myös asiakkaan näkökulmasta helppoa ja vaivatonta, kun asiantuntija saapuu suoraan kotiin, eikä itse tarvitse lähteä etsimään tietoa ja palveluntuottajaa.

Tutkimuksen toteutti Adventure Club Renoa Groupin toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin yli 30 vuotta vanhojen pientalojen omistajille Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimukseen osallistui 307 vastaajaa Suomessa ja 303 vastaajaa Ruotsissa. Tiedonkeruu toteutettiin 14.5.-23.5.2021.