Skip to content

Mikä on omakotitalon vesiputkien tekninen käyttöikä?

Teknistä käyttöikää käytetään tavallisesti arvioperusteena ammattilaisten suorittamissa kuntoarvioissa.

Kodin vesiputkiston tekninen käyttöikä on 25-50 vuotta muun muassa materiaaleista ja rakennusajankohdasta riippuen. Teknisen käyttöiän ylittyminen lisää vuotovahinkojen riskiä, minkä vuoksi putkiremontissa ennakointi on tärkeää, jotta vältytään ikävien yllätysten lisäksi työläiltä ja kalliilta korjauksilta vahingon sattuessa.

Mitä tarkoittaa vesiputkien tekninen käyttöikä?

Tekninen käyttöikä on käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen perustuva yleistävä arvio kodin käyttövesi- ja lämpöverkkoputkiston ja sen eri osien kestävyydestä. Kunkin materiaalin keskimääräiset käyttöiät ovat normaalin rasituksen mukaisia ja todelliseen käyttöikään vaikuttaa aina yksilölliset olosuhteet, kuten vedenlaatu ja putkistoon kohdistuva rasitus. Edellytyksenä on myös muun muassa oman aikakautensa rakennusmääräysten noudattaminen ja hyvä rakennustapa. Me Renoalla käytämme käyttövesiputkien ja lämpöverkkoputkien teknisen käyttöiän perusteena Rakennustietosäätiön julkaisemaa ohjekorttia KH 90-00403*).  

Teknistä käyttöikää käytetään tavallisesti arvioperusteena ammattilaisten suorittamissa kuntoarvioissa. Näin remonttitarpeen arvio perustuu aina olemassa olevaan tietoon järjestelmän ja sen osien kestävyydestä.

Käyttövesiputkien ja lämpöverkkoputkien materiaalit ja niiden keskimääräiset käyttöiät

Kodin vesiputkien kuntoa arvioidessa on hyvä kiinnittää huomiota putkiston tiiviyteen sekä tarkkailla putkiston liitosten ja kannakoinnin kestävyyttä. Putkiston kunto kannattaa tarkistaa myös, mikäli vedenkulutuksessa tapahtuu muutoksia ilman näkyvää syytä. On myös hyvä huomioida erikseen erityisesti lämminvesivaraajan tekninen käyttöikä, joka on normaalirasituksessa muita järjestelmän osia selkeästi alhaisempi 20-30 vuotta.

KUPARI

Kupariputkia käytetään sekä kylmä- että lämminvesiputkina ja niiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on pääsääntöisesti 30-50 vuotta.

Kupariputken tekniseen käyttöikään vaikuttaa oleellisesti sen asennustapa, käyttöympäristö ja muut olosuhteet. Kivipohjaisten materiaalien ympäröimänä tekninen käyttöikä on lyhyempi kuin kivipohjaisista materiaaleista esimerkiksi muovipinnoitteella eristettynä. Kevytsoraeriste syövyttää putkea ja suoraan betonin kanssa kosketuksissa olevan kupariputken tekninen käyttöikä asettuukin kupariputken teknisen käyttöiän alapäähän 30 vuoden paikkeille.

Myös vedenlaatu tai huolimattomuus putkien käyttöönotossa saattaa aiheuttaa kupariputken keskimääräistä nopeampaa kulumista. Vedessä olevan piin aiheuttama silikaattikerrostuma voi aiheuttaa kupariputkeen pistekorroosiota jo lyhyenkin käyttöiän jälkeen. Pistekorroosiossa putkeen syntyy pieniä paikallisia vuotokohtia, joita voi olla vaikea havaita, mutta jotka voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa.

Myös kuparisen vesiputken juotoksissa käytetyllä materiaalilla voi olla merkitystä. Ennen 70-lukua käytettiin juotoksissa yleisesti messinkiä, jonka kestävyys on heikompi kuin 70-luvun alun jälkeen yleisesti käytetyn fosforikuparin.

GALVANOITU TERÄS

Galvanoitua terästä käytettiin ennen 70-lukua usein kylmävesijohtoina ja ne ovat jo ylittäneet teknisen käyttöikänsä. Galvanoidun teräksen ongelmia ovat ulkopuolisen kosteuden aiheuttama syöpyminen sekä mahdolliset rautamangaanisaostumat, jotka tukkivat putken.

MUOVI

Muoviputken kestävyyteen vaikuttaa merkittävästi rakennusajankohta. Varhaisemmat 1980-1990-luvuilla asennetut muoviputket menettävät ajan kuluessa merkittävissä määrin kimmoisuutensa ja ne ovat jo saattaneet haurastua vaihtokuntoon. Uudempien muoviputkien kohdalla materiaalit ja valmistusprosessi ovat kehittyneet ja ne kestävät hieman paremmin. Uudempien muoviputkien tekninen käyttöikä on 50 vuotta. Huomioitavaa on, että myös suojaputkessa asennettujen PEX-putkien tekninen käyttöikä on 50 vuotta, jonka jälkeen itse putkisto on teknisen käyttöiän perusteella uusimistarpeessa. PEX-muoviputket voidaan useimmiten uusia vanhojen suojaputkien sisälle.

Muoviputkella lämpölaajeneminen ja paineiskujen seurauksena tapahtuvat heiluminen on voimakkaampaa kuin muilla putkimateriaaleilla, mistä johtuen etenkin lämpötilalla on muovin osalta merkitystä sen kestävyyteen. Lämpimän veden lämpötilaa asettaessa tulee siis huomioida käytetyn muovimateriaalin sallittu käyttölämpötila ja välttää sen ylittämistä. Voimakas lämpölaajeneminen aiheuttaa ylimääräistä rasitusta etenkin liitoksille.

KOMPOSIITTI

2000-luvulta alkaen vesijohdoissa on käytetty komposiittimateriaaleja, joiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on 50 vuotta. Komposiittiputkien materiaalissa yhdistyvät metallin ja muovin edut, se on korroosionkestävä ja hygieeninen. Putket taivutetaan malliinsa käsityökaluja käyttäen sekä asennetaan puristusliitoksin, mikä lisää järjestelmän kestävyyttä.

Komposiittivesiputket ovat sellaisenaan pinta-asennukseen soveltuvia ja elastisuutensa vuoksi myös hiljaisia.

Oman talosi putkiston tilanteen saat selville putkiston kartoituksella, jonka saat meiltä Renoalta veloituksetta.

Varaa maksuton putkikartoitus

Tutustu myös, mikä on viemärin tekninen käyttöikä ja sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä.

Tekniset käyttöiät Rakennussäätiön ohjekortti KH 90­00403 / LVI 01­10424 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot (Rakennustieto, 2008).