Skip to content

Miksi viemäriremontti on ajankohtainen yli 40 vuotta vanhoissa omakotitaloissa?

Kodin viemärin kestävyyteen vaikuttaa monet asiat kuten viemärin materiaali, käyttöaste, veden laatu ja ympäristön vaikutukset.

Viemäreiden kunnostaminen on tärkeä osa omakotitalon ja pienkiinteistön huolenpitoa. Kunnostettu viemäriputkisto kuljettaa veden turvallisesti pois ja kodissa on huoletonta asua. Kaikki viemärit materiaalista riippumatta tarvitsevat kunnostamista.

Kodin pintojen alla kulkevan viemärijärjestelmän kuntoa on haastavaa tarkkailla ja viemärin kestävyyteen vaikuttaa monet asiat kuten viemärin materiaali, käyttöaste, veden laatu ja ympäristön vaikutukset. Pääsääntönä voidaan pitää, että yli 40 vuotta vanhojen viemäreiden kunto on ajankohtaista selvittää ja harkita viemäriputkiston uudistamista.

Viemärin tekninen käyttöikä

Viemäriremontin sopivaa ajankohtaa suunnitellessa perusteena on hyvä käyttää teknistä käyttöikää. Viemäriputkien tekninen käyttöikä on 30-50 vuotta muun muassa materiaaleista ja rakennusajankohdasta riippuen. Jokaiselle viemärimateriaalille on määritelty tekninen käyttöikä. Koska pintojen alla kulkevan viemäriputkiston kuntoa on vaikea tarkkailla, on teknistä käyttöikää hyvä käyttää perusteena remonttitarpeen arvioinnissa. Näin remonttitarpeen arvio perustuu aina olemassa olevaan tietoon järjestelmän ja sen osien kestävyydestä. Teknisen käyttöiän ylittäminen lisää riskejä vaikeasti ennustettavien vuotovahinkojen syntymiseen, joten viemärisaneeraus on suositeltavaa toteuttaa, kun tekninen käyttöikä lähestyy loppuaan

Ennakointi on viemäriremontissa tärkeää, jotta vältytään ikävien yllätysten lisäksi työläiltä ja kalliilta korjauksilta mahdollisen vahingon sattuessa. Remonttia ei kannata lykätä, sillä liian pahoin vaurioituneen putken sukittaminen ei välttämättä enää onnistu, jolloin edessä on mittavampi rakenteiden purkua vaativa remontti.

Vuotovahinkojen riski kasvaa putkiston ikääntyessä

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vuotovahinkoja tapahtuu eniten omakotitaloissa ja niistä lähes 70 prosenttia 80-luvulla tai sitä ennen rakennetuissa taloissa. Kaikista omakotitalojen vuotovahingoista Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan noin viidennes on viemäriputkiston aiheuttamia. Finanssiala ry:n vuotovahinkoselvityksen mukaan yleisimmin viemäriputken vuodon aiheuttaa tukkeutuminen, mekaaninen rikkoutuminen tai korroosio.

Sopivaa remonttiajankohtaa harkitessa on lisäksi hyvä huomioida, että vaikka eri kotivakuutukset korvaavatkin putkirikkoja tai vuotovahinkoja edellyttäen, että LVI-laitteet ja kyseiset vahinkotapahtumat ovat vakuutuksen kohteena, korvausta alentaa omavastuun lisäksi putkiston iän perusteella tehtävä ikävähennys. Ikävähennyksen taustalla on ajatus, että ei ole vakuutusperiaatteiden mukaista korvata vanhan laitteen rikkoutumista uuden laitteen hintatason mukaan, koska putkilla on rajallinen käyttöikänsä. Lisäksi, jos vanhat putket vuotaessaan aiheuttavat vahinkoa ympäröiviin rakenteisiin, voidaan korvauksesta tehdä vuotovähennys. Lisätietoja oman kiinteistösi vakuutuksista, vakuutusehdoista sekä vakuutusyhtiösi ikä- ja vuotovähennyksistä saat omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Sukitus uudistaa vanhan viemäriputken

Tänä päivänä viemäriremontti voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti sukittamalla. Sukituksessa kodin pintoja ei tarvitse purkaa. Omakotitalon viemäriputkiston uudistaminen kestää 3-5 päivää ja voit asua kotonasi koko remontin ajan. Viemärin sukitus lisää viemärin käyttöikää 50 vuodella ja saat uudelle viemäriputkistolle 20 vuoden materiaalitakuun.

Selvitä viemärin kunto viemärin kuvauksella

Viemärin kuntotarkastus kannattaa tehdä viimeistään, kun viemärin käyttöikä lähestyy neljääkymmentä vuotta. Oman talosi viemärin tilanteen saat selville viemärin kuvauksella, jonka saat meiltä Renoalta veloituksetta.