Skip to content

Renoa viemärin sukitus sopii kaikille viemäreille

Viemärin sukitus on putken sisäpuolinen saneerausmenetelmä, jonka ansiosta kotisi pintoja ei tarvitse purkaa.

Renoa toteuttaa omakotitalojen ja pienkiinteistöjen viemäriremontit vaivattomasti sukittamalla. Viemärin sukitus on putken sisäpuolinen saneerausmenetelmä, jonka ansiosta kotisi pintoja ei tarvitse purkaa. Viemäriputken sisään asennetaan paineilman avulla erikoismassalla käsitelty sukka, joka tarttuu tiukasti al­kuperäisen viemäriputken sei­nämiin. Viemärin sukitus muodostaa täysin uuden, itsekantavan ja saumattoman putkirakenteen ja lisää viemärin käyttöikää 50 vuodella.

Sukitusmenetelmä on yhä suositumpi tapa toteuttaa viemäriremontti nopeuden, helppouden sekä kustannustehokkuuden vuoksi. Tarjoamme kokonaisvaltaista viemärin sukituspalvelua betoni-, valurauta- ja muoviviemäreille.

Näin Eurofins-sertifioitu sukituspalvelumme tarjoaa ratkaisun eri viemäriputkien uudistamiseen.  

Betoniviemärin sukitus

Tyypillisin haaste pihan läpi kulkevissa betonissa pohjaviemäreissä ovat putken pinnan läpi kasvavat pihakasvien juuret, jotka heikentävät putken rakennetta ja saattavat aiheuttaa tukkeumia. Myös maaperän liikehdintä ja viemäriin kohdistuva kuormitus vaikuttavat betoniviemärin kestävyyteen.

Sisäpuolisesti viemärin pinta saattaa kulua jäteveden sisältämän hiekan hankauksen seurauksena. Vaikka betoni on varsin luja materiaali, sekään ei ole viemärimateriaalina ikuinen. Ympäristöministeriön laatiman pientalon huoltokirjan mukaan betoniviemärin tekninen käyttöikä on keskimäärin 25 vuotta.

Vastoin tyypillistä käsitystä, myös betoniset pohjaviemärit on mahdollista uudistaa sukittamalla. Kun vanha betoniputkisto on edelleen käyttökunnossa, pystytään sukitus tekemään nopeasti, kustannustehokkaasti sekä ilman kaivuutöitä.

Sukituksen jälkeen juuret pysyvät poissa viemäristä

Ennen uuden putkiston asentamista betoniviemärin sisäpinta puhdistetaan erikoistyökalulla, joka irroittaa lian tehokkaasti, mutta sopivan hellävaraisesti. Tämän jälkeen irronnut lika ja viemäriin kertynyt hiekka huuhdellaan pois ja viemäri sukitetaan kunnan viemärille saakka.

Sukitus estää betoniputken läpi tunkeutuvien kasvien pääsyn viemäriputken sisään ja luja rakenne kestää maan routimisen. Kotisi uusi viemäriputkisto kulkee turvallisesti vanhan betoniviemärin sisällä.

Valurautaviemärin sukitus

60-luvulla omakotitalojen rakentamisessa suosittiin valurautaviemäreitä. Valurauta on edelleen melko laajasti käytetty viemärimateriaali, mutta asennustapaa, materiaalia ja liitostekniikkaa on kuitenkin uudistettu vuosikymmenien aikana.

Va­lurautaviemäri on luja materiaali, mutta sen ominaispiirre on reagointiherkkyys ympäristöön – putken läpi virtaavan jäteveden kovuus ja happamuus sekä ympäristön lämpötila ja kosteus aiheuttavat muutoksia putken sisä- ja ulkopinnalla. Pintamuutokset vaikuttavat valurautaviemärin mekaaniseen kestävyyteen ja valurautaviemärin keskimääräinen tekninen käyttöikä on 50 vuotta.


Luja ja kestävä viemäri sukittamalla

Sukitettava valurautaviemäri alustetaan työkalulla, joka irrottaa putken sisään kertyneen lian ja mahdolliset tukkeumia aiheuttavat ruostemuodostumat. Putkisto pestään puhtaaksi, jonka jälkeen viemäri sukitetaan aina kodin lattiakaivosta kunnan viemärille saakka. Uusi sukitettu viemäriputki paikkaa mahdolliset ruosteen muodostamat reiät valurautaputken pinnassa ja koko järjestelmä on tiivis sekä yhtenäinen.

Sukitetun putken sisäpinta on si­leä ja liukas, joka ehkäisee tukok­sien syntymistä ja lian kiinnitty­mistä putken seinämiin. Lisäksi sukitettu viemäri kestää hyvin jä­tevedessä olevia suoloja ja happamuutta sekä on erittäin lämmönkestävä. Vanha valurautaviemäri voi ajan saatossa murentua kokonaan pois, sillä sukitettu viemäriputki on täysin uusi ja itsekantava putkirakenne.

Muoviviemärin sukitus

Muoviviemärit yleistyivät vahvasti 70-luvulla ja se on yleisin viemärimateriaali edelleen. Vaikka muoviviemäri on uusin viemärimateriaali ja keskimäärin tekninen käyttöikä on 50 vuotta, on niidenkin kohdalla ryhdytty kunnostustoimiin.

Muoviviemärin käyttöikään ja kestävyyteen vaikuttaa muun muassa putkessa kulkevan jäteveden sisältämät kemialliset aineet, lämpötilojen suuret vaihtelut sekä putken käyttöaste. Muoviviemäri saattaa vuosien myötä menettää materiaalille oleellisen sitkeysominaisuuden, jonka seurauksena muoviputki kovettuu eli lasittuu. Lasittunut putki on hauras ja rikkoutuu herkästi, mikäli siihen kohdistuu mekaanista liikettä tai tärähtelyä.

Muoviputken asennuksissa liitostekniikka on myös oleellinen osa viemärijärjestelmän kestävyyttä. Liitoksissa on käytetty muun muassa erilaisia tiivistysrenkaita ja liimaliitoksia, joiden tiiviys kärsii herkästi putken lämpöliikkeestä ja ympäristön lämpötilaeroista.


Saumaton ja tiivis viemäriputkisto sukituksella

Ennen sukitusta muoviputki käsitellään hellävaraisesti hiomapintaisella työkalulla. Tämä irrottaa putken seinämiin kertyneen lian sekä karhentaa sisäpinnan sukitusta varten. Lika ja muu irtoaines huuhdellaan putkistosta pois ja viemäri sukitetaan kodin lattiakaivosta kunnan viemärille saakka.

Sukitettu muoviputki kestää hyvin mekaanista liikettä sekä lämpölaajenemista, eikä lasittumisen ja siitä mahdollisesti seuraavan putkirikon vaaraa tarvitse enää pelätä. Lisäksi sukitettu putki on täysin yhtenäinen kokonaisuus, jossa ei ole liitoskohtia, joten se on varmasti täysin tiivis.

Kotimielenrauhaa pitkälle tulevaisuuteen

Kun talosi viemäri on sukitettu, uusi viemäriputkisto kuljettaa veden turvallisesti pois ja kodissa on huoletonta asua. Viemärin sukitus lisää putkiston käyttöikää 50 vuotta ja saat uudelle viemärille 20 vuoden materiaalitakuun – sitä me kutsumme kotimielenrauhaksi.

Ota meihin yhteyttä

Oletko huomannut kotisi viemärin toiminnassa toistuvia haasteita tai mietityttääkö viemärin kunto? Kutsu edustajamme maksuttomalle kartoituskäynnille kotiisi. Arvioimme kotisi putkiston kunnon ja remontin tarpeen viemärikuvauksen avulla.