Skip to content

Viemärin kuvauksella selvitetään viemäriputken tyypillisiä haasteita

Viemärin kuvauksella selvitämme viemäriputkiston rakenteen ja onko putkisto riittävän hyvässä kunnossa, jotta se voidaan sukittaa.

Omakotitalon viemärin tekninen käyttöikä on 25-50 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat muun muassa käytetyt materiaalit ja rakennusajankohta. Viemäriputkissa on eri aikakausina käytetty tyypillisesti erilaisia materiaaleja, joilla kaikilla on omat ominaispiirteensä, ja joista kaikki ennen pitkää vaativat uusimista. Tekninen käyttöikä auttaa arvioimaan remonttitarpeen ajankohtaa ja viemäriremontti onkin hyvä toteuttaa ennakoiden ennen kuin vahinkoja pääsee syntymään.

Viemärin kuvauksella selvitämme viemäriputkiston rakenteen eli miten se kulkee talon alla ja onko putkisto riittävän hyvässä kunnossa, jotta se voidaan sukittaa. Kuvaamme kotisi viemärin useammasta paikasta, kuten keittiön lavuaarista, suihkun lattiakaivosta tai viemärin tarkastusluukusta. Näin saamme selkeän ja totuudenmukaisen kokonaiskuvan viemärin kunnosta.

Betoniviemäri

Betoniviemäri oli ensimmäisiä viemäriputkimateriaaleja, joita Suomessa asennettiin ja sitä käytettiin rakentamisessa laajalti 30-50-luvuilla. Keskimääräinen betoniviemärin käyttöikä on noin 30-40 vuotta. Jykeväksi miellettävällä materiaalilla on muutamia ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat sen kestävyyteen viemäriputkena. Tavallisesti betonista tehty pohjaviemäri kulkee maan alla, jolloin on yleistä, että puiden ja pensaiden juuret kasvavat hiekkarakenteisen betonipinnan läpi kosteuden perässä. Pihakasvien juuret heikentävät putken rakennetta ja tästä saattaa aiheutua viemäritukos.

Betoniviemärin karhea pinta voi aiheuttaa tiettyjä haasteita materiaalin käytössä viemäriputkena. Usein viemärin kautta kulkeva jätevesi sisältää hiekkaa ja muita kovia partikkeleita, jotka hangatessaan betonin karheaa sisäpintaa vasten kuluttavat viemäriputken seinämiä. Kovalla kulutuksella ovat varsinkin putken mutkakohdat, joihin kohdistuu enemmän rasitusta. Myös viemärissä johdettavan veden laatu vaikuttaa käyttöikään, betonille haitallisimpia ovat happamat ja sulfaattipitoiset jätevedet. Useissa tapauksissa myös ympäristö on merkittävä tekijä betoniviemärin käyttöiän kannalta ja maaperän liikehdintä voi vaurioittaa putkea.

Renoa viemärikuvaus betoniviemärin liitoskohta irronnut
60-luvun lopussa asennetun betoniviemärin liitoskohta on irronnut
 

Valurautaviemäri

60-luvulla rakennetuissa pientaloissa pääasiallisena viemäriputkimateriaalina oli valurauta. Valurautaviemärin käyttöikä sijoittuu melko laajaan 30-60 vuoden ikähaarukkaan. Tarkan käyttöiän arvioiminen on haastavaa, sillä se määräytyy pitkälti olemassa olevan ympäristön ja olosuhteiden mukaan. Valurautaputken tyypillinen haaste on ruostuminen, jonka seurauksena putken liukupinta karhentuu ja aiheuttaa helpommin tukoksia. Pintamuutokset vaikuttavat putken mekaaniseen kestävyyteen ja putki voi kulua puhki. Sisäpuolella oleva ruoste vaikeuttaa jäteveden kulkua sekä aiheuttaa tukoksia ja sen myötä altistaa paikallisille putken lujuuden heikentymisille. Myös jäteveden liiallinen happamuus ja veden kovuus heikentävät valurautaviemäriä sisältä päin.

Valurautaviemäri reagoi eri tavoin esimerkiksi putken läpi kulkevan jäteveden kovuuteen ja happamuuteen sekä ympäristön lämpötilaan ja kosteuteen. Valurautaviemärien tyypilliset haasteet vaikuttavat käyttöikään. Usein on havaittavissa putken pintapuolisia muutoksia, kuten ruostetta putken pinnalla, joka johtuu tavallisesti siitä, että viemäriputken eristys on puutteellinen. Ulkopuoliselle kosteudelle ja epäpuhtauksille altistuminen voi heikentää valurautaviemärin mekaanista kestävyyttä. Erityisesti putken mutkakohdat ovat herkkiä kulumiselle.

Renoa viemärikuvaus valurautaviemärin sisäpinta ruostuu
Valurautaviemärin pintaan on tarttunut likaa ja pinta on epämuodostunut. Lisäksi pinta on alkanut ruostumaan. Nämä ovat tyypillisiä valurautaviemäreissä havaittuja ongelmia. Valurautaviemäri vuodelta 1966.
 
Renoa viemärikuvaus valurautaviemärin haarakohdan vuoto
60-luvun valurautaviemärin haarakohdassa vuotokohta. Tyypillisesti etenkin valurautaviemärin haarakohdat joutuvat kovalle rasitukselle vuosikymmenten käytön aikana ja voivat kulua puhki.
 
Renoa viemärikuvaus valurautaviemärin halkeama
Valurautaviemärin pinnalta paljastunut halkeama puhdistuksen jälkeen.
 

Muoviviemäri

Muoviviemärit yleistyivät 70-luvulla kaikessa rakentamisessa. Muoviviemäreihin liittyy usein mielikuva, että ne ovat äärimmäisen kestävät ja pitkäikäiset. Toteutettujen saneerauksien yhteydessä on havaittu, että muoviviemäreissä esiintyviä tyypillisiä haasteita iän myötä ovat lasittuminen ja vauriot tiivisteissä. Muoviviemäreille lasketaan keskimääräisesti noin 40 vuoden käyttöikä. Muoviviemärin käyttöikään vaikuttavat useat tekijät muun muassa putkessa kulkevan jäteveden sisältämät kemialliset aineet, UV-säteilylle altistuminen, lämpötilojen suuret vaihtelut sekä putken käyttöaste. Lisäksi muoviputken materiaali vaikuttaa oleellisesti käyttöikään. Monessa 60-70 -luvun taitteessa käytettyjen putkien materiaalissa on käytetty muovin pehmittimiä. Usein muovissa olevat pehmittimet pääsevät ajan saatossa haihtumaan, jolloin putki kovettuu, eli lasittuu. Lasittunut muoviviemäri on hauras ja rikkoutuu herkästi, mikäli siihen kohdistuu mekaanista liikettä tai tärähtelyä.

Muoviputken asennuksissa liitostekniikka on oleellinen osa viemärijärjestelmän kestävyyttä. Liitoksissa on käytetty muun muassa tiivistysrenkaita ja liimaliitoksia, joiden tiiviys kärsii putken lämpöliikkeestä. Kahden muoviputken välissä on viemäriputken liitos, joka sisältää tyypillisesti kumia. Ajan myötä tiiviste kovettuu ja vaikuttaa putken tiiveyteen ja kestävyyteen. Putkeen laskettavan kylmän ja kuuman veden lämpötilanvaihteluiden seurauksena putkessa esiintyy pientä liikehdintää, jonka seurauksena putki saattaa päästä irtoamaan liitoksistaan. 60-70-luvun taitteessa asennetuissa putkistoissa on tyypillisesti käytetty liimaliitoksia, joiden tiiviys kärsii lämpötilanvaihteluista.

Renoa viemärikuvaus muoviviemärin haarakohdan halkeama
80-luvun muoviviemärissä kivi on painunut putkesta läpi ja aiheuttanut halkeaman putken haarakohtaan.
 
Renoa viemärikuvaus muoviviemärin tiivistevaurio
70-luvun alussa asennetun pvc-muovisen runkoviemärin liitoksen tiivistevaurio. Tiivistevauriot ovat yksi muoviviemärin tyypillisistä haasteista.
 
Renoa viemärikuvaus muovisen runkoviemärin halkeama
80-luvun alun käsienpesualtaan muovisen runkoviemärin halkeama.
 

Selvitä kotisi viemäriputkiston kunto

Viemärin kuntokartoitus on suositeltavaa tehdä viimeistään, kun viemärin ikä ylittää 40 vuotta. Oman talosi viemärin tilanteen saat selville viemärin kuvauksella, jonka saat meiltä Renoalta veloituksetta.