Skip to content

Sähköviat aiheuttavat vuosittain satoja onnettomuuksia ja sähköpaloja

Sähköturvallisuudesta kannattaa huolehtia. Kiinteistön sähköjärjestelmä ja laitteiden kunto tulee tarkastaa säännöllisesti.

Sähkön ja sähkölaitteiden käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmeninä huomattavasti. Usein esimerkiksi vanhan talon sähköjärjestelmä on riittämätön vastaamaan kohonneeseen sähkönkulutukseen.

 Vuosien varrella järjestelmään on saatettu tehdä lukuisia lisäyksiä ja laajennuksia. Aina kaikki asennukset eivät kestä tarkempaa tarkastelua, ja saattavat aiheuttaa kiinteistössä vaaratilanteita. Onnettomuuksia aiheuttavat myös sähkölaitteiden viat ja huolimaton käyttö.

Sähkön aiheuttamilta onnettomuuksilta voidaan välttyä noudattamalla sähköasennuksille ja sähkölaitteiden käytölle annettuja määräyksiä ja ohjeita. Oman kodin sähköjärjestelmän ja sähkölaitteiden kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Sähköjärjestelmän uusiminen tulee kyseeseen, jos järjestelmän tekninen käyttöikä ylittyy tai sähköasennuksissa havaitaan puutteita.

Kodin sähköturvallisuuteen kannattaa panostaa, sillä se auttaa pitämään asukkaat ja kiinteistön turvassa – äärimmäisissä tapauksissa tämä panostus säästää henkiä.

Sähköpalot ovat suurin yksittäinen uhka

Sähköpaloksi luokitellaan palo, jossa palon syttymisen aiheuttaja on sähkö. Sähköpalo voi aiheutua esimerkiksi sähkölaitteen viasta tai laitteiden ja sähköjärjestelmän kunnossapidon puutteista.

Sähkön aiheuttamat rakennuspalot aiheuttavat vuosittain pelastuslaitoksille yli 2000 hälytystehtävää. Sähköpaloissa kuolee vuosittain keskimäärin 10 henkilöä. Noin joka viidennessä tapauksessa tulipalon syttymissyynä on ollut sähkö. (Lähde: tukes.fi) Myös suuressa osassa Suomen suurpaloista (palo, jonka aineelliset vahingot ylittävät 200 000 e) palon syttymissyynä on sähkö. (Lähde:finanssiala.fi)

Vuonna 2022 pelastuslaitoksen tehtävistä 709 kpl oli rakennuspaloja, joiden syttymissyynä oli sähkölaite. (Lähde: Pelastustoimen taskutilasto 2018-2022)

Sähköiskut aiheuttavat vuosittain useita vaaratilanteita

Sähköiskujen aiheuttamat kuolemantapaukset ovat vähentyneet viime vuosina huomattavasti. Syynä tähän on teknologian kehittyminen ja muun muassa paljaiden ilmajohtojen korvaaminen eristepäällysteisillä johdoilla. Asennuksissa puolestaan vikavirtasuojakytkimet ovat yleistyneet.

Sähkö aiheuttaa kuitenkin edelleen lievempiä onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Kuluneet liitäntäjohdot, väärin kytketyt jatkojohdot tai sähkölaitteiden väärinkäyttö ovat kotona tai pihapiirissä tapahtuneiden onnettomuuksien yleisin syy. Onnettomuuksia ja vaaratilanteita ovat aiheuttaneet myös omatoimiset sähköasennukset tai itse korjatut sähkölaitteet.

Näin vältät sähkön aiheuttamat onnettomuudet

Sähköturvallisuudesta huolehtiminen vaatii säännöllistä sähköjärjestelmän ja -laitteiden tarkastusta ja huoltoa. Näillä yksinkertaisilla muistisäännöillä voidaan välttää monta vaaratilannetta:

1. Tarkista sähkölaitteiden kunto. Esimerkiksi välkkyvät valaisimet ja huonosti toimivat tai itse korjatut laitteet kannattaa poistaa käytöstä. Sähkölaitteiden viat ovat yleisin syy sähköpaloihin tai sähköiskuihin.

2. Tarkista sähköliitokset ja järjestelmän kunto. Usein esimerkiksi vanhoissa taloissa liitokset voivat olla hapertuneita ja sähkökaappiin on voinut päästä hiiriä. Järjestelmän kunto kannattaa tarkistuttaa ammattilaisella.

3. Teetä sähkötyöt aina ammattilaisella. Itse tehdyt asennukset ovat hyvin usein vaarallisia, sillä asennukset vaativat monenlaista ammattiosaamista. Jos epäilet, että talossasi on vaarallisia sähköliitoksia, kannattaa tilata ammattilainen paikalle tarkistamaan tilanne.

4. Uusi sähköjärjestelmä säännöllisin väliajoin. Omakotitalon sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on keskimäärin 30-40 vuotta. Järjestelmän uusimista ei kannata lykätä siihen asti, että siinä ilmenee vikoja.

 

Mietityttääkö oman talon sähköjärjestelmän kunto? Tarkistuta tilanne ja mahdollista itsellesi asumisrauha, varaa maksuton kartoituskäynti.