Skip to content

Vanhentunut sähköjärjestelmä on turvallisuusriski – katso tyypilliset ongelmat

Vanhentunut sähköjärjestelmä saattaa aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja vaaratilanteita, katso kuvat ja varaa Renoan ilmainen kartoitus!

Vanhentunut sähköjärjestelmä voi aiheuttaa monenlaisia vaaratilanteita kuten sähköiskuja, tulipaloja ja oikosulkuja sähköjärjestelmän teknisen käyttöiän tultua päätökseensä. Tyypillisimpiä ikääntyneen sähköjärjestelmän haasteita ovat niin sanottu kaksijohdinjärjestelmä, jossa ei ole erillistä maadoitusta, löysät liitokset ja vialliset asennukset.

Vanhentuneen sähköjärjestelmän tyypillisiä ongelmia ovat rikkoutuneet ja vialliset kalusteet

Tyypillisiä vanhan sähköjärjestelmän puutteita ovat erilaiset rikkoutuneet ja vialliset kalusteet. Ajan saatossa ja sähkön tarpeen lisääntyessä vanhaan sähköjärjestelmään on saatettu tehdä myös erilaisia virityksiä ja asennuksia, jotka eivät ole ammattilaisen tekemiä. Pahimmillaan tällaiset asennukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Tässä esimerkkejä tyypillisistä ongelmista:

pistorasiasta puuttuu sormisuoja
Pistorasiasta puuttuu sormisuoja. Tällaisessa pistorasiassa jännitteiset osat ovat näkyvillä ja saattavat aiheuttaa sähköiskun.
 
lieden kaapeli on vaurioitunut
Lieden kumikaapeli on hapertunut ja eristeet ovat rapisseet pois. Tällainen kaapeli voi aiheuttaa sähköjärjestelmään oikosulun.
 
jakorasian kansi puuttuu
Vanhoissa sähköjärjestelmissä näkee paljon itse tehtyjä asennuksia. Esimerkkikuvassa liitokseen on tehty lisäasennuksia ja jakorasian kansi puuttuu. Jännitteiset osat voivat aiheuttaa sähköiskun.
 
jatkojohtojen virheellinen käyttö aiheuttaa vaaran
On yleistä, että vanhentuneessa sähköjärjestelmässä pistorasioiden vähyyttä korvataan jatkojohtojen avulla tehtävillä liitoksilla. Jatkojohdot on suunniteltu vain tilapäiseen käyttöön, sillä liitokset heikentävät järjestelmän oikosulkuvirtaa.
 

Sähköjärjestelmän osat kuluvat ja löystyvät ajan myötä

Vanhentuneissa sähköjärjestelmissä erilaiset löysät ja ajan myötä löystyneet liitokset ovat verrattain yleisiä. Löysät liitokset saattavat aiheuttaa järjestelmään oikosulkuja.

löysä liitos sähköasennuksessa
Löysät liitokset voivat aiheuttaa muun muassa kuumentumista. Kuvassa johdin on kuormituksen aikana kuumentunut ja johtimen eriste on sulanut.
 
löysä liitos kuumentunut ja aiheuttanut oikosulun
Järjestelmässä ollut löysä liitos on aiheuttanut kuumenemisesta johtuneen oikosulun.
 

Vanhentuneessa sähköjärjestelmässä on usein puutteita maadoituksessa

Vanhentuneissa sähköjärjestelmissä on usein maadoittamattomia pistorasioita. Maadoittamattomia pistorasioita ei ole vikavirtasuojattu. Vikavirtasuojattu pistorasia katkaisee virran vian sattuessa paljon nopeammin kuin alla olevassa kuvassa oleva nollaluokan pistorasia.

maadoittamaton pistorasia
Niin sanotusta nollaluokan pistorasiasta puuttuu maadoitus, jonka tunnistaa pistorasiassa olevista metallisista ulokkeista.
 

Lika ja eläinten tuhot aiheuttavat ongelmia sähköjärjestelmässä

Sähköjärjestelmä tulisi suojata eläimiltä ja lialta. Esimerkiksi pistorasiaan päässyt pöly voi aiheuttaa tulipalovaaran. Sähkökeskukseen päässeet eläimet saattavat puolestaan aiheuttaa järjestelmään oikosulkuja.

pölyä pistorasian peitekannen alla
Vanhat pistorasiat keräävät sisäänsä helposti pölyä ja muuta paloherkkää materiaalia. Kuvassa pistorasian peitelevyn alta löytyi todella paljon pölyä. Tämä on hyvin tyypillinen näky vanhoissa sähköjärjestelmissä.
 
hiiriä sähkökaapissa
Tämä on yleinen näky vanhojen rakennusten sähköjärjestelmissä. Sähkökaappiin päässeet hiiret aiheuttavat järjestelmään helposti oikosulun.
 

Sähköjärjestelmän uusiminen on nopeaa ja vaivatonta

Renoalla sähkösaneeraus tehdään ilman rakenteiden purkua viikossa. Sähköasennuksista ei jää pintoihin minkäänlaista kosmeettista haittaa.

Sähkösaneerauksen aikana voi asua kotona. Jos kohteessa uusitaan esimerkiksi sulaketaulu kokonaan, aiheutuu tästä vain muutaman tunnin mittainen sähkökatko. Tässä ajassa pakastimet eivät ehdi sulaa ja talo pysyy lämpimänä pakkasellakin, joten asiakkaan ei tarvitse ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Mietityttääkö oman kodin sähköjärjestelmän kunto? Varaa Renoalta ilmainen kartoituskäynti!

Varaa maksuton sähkökartoitus