Skip to content

Vastuullinen ja läpinäkyvä toimintatapa on Renoa Groupille kunnia-asia

Vastaamme mielellämme asiasta asiakkaillemme tai muille sidosryhmillemme herääviin kysymyksiin.

Julkisuudessa on käsitelty tapauksia, joissa kotiremontteja toteuttavat yritykset pyrkivät myymään erityisesti iäkkäille kuluttajille tarpeettomia remontteja. Kuvatut tapaukset eivät liity Renoa Groupin tai sen tytäryhtiöiden toimintaan. Emme hyväksy minkäänlaista asiakkaiden harhaanjohtamista.

MTV Uutiset käsitteli helmikuun alussa 2022 uutisissaan tapauksia, joissa kotiremontteja toteuttavat yritykset pyrkivät myymään erityisesti iäkkäille kuluttajillle tarpeettomia remontteja. Uutisessa mainittiin nimeltä Renoa Group ja konserniimme kuuluva Renoa Putkipalvelut Oy (ent. Kotisun). Uutisessa kerrotuista esimerkeistä syntyi mielikuva, että kuvatut esimerkkitapaukset ovat Renoa Groupin, vaikka suurin osa niistä oli jonkin toisen yrityksen tapauksia.

Emme hyväksy jutussa kuvattua toimintaa tai minkäänlaista asiakkaiden harhaanjohtamista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston uutisoitiin saaneen vuosina 2019–2021 jopa 611 yhteydenottoa entiseen Kotisun-yhtiöömme liittyen. Tämä ei ole totta.Kaikkia Renoa Group -konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevia yhteydenottoja on tullut tuona aikana reilut 200.

Samana aikana olemme tehneet asiakaskäyntejä 138 700 kappaletta. Kilpailu- ja kuluttajavirastoon meistä tehtyjen yhteydenottojen määrä vastaa 0,16 % kaikista asiakaskäynneistämme. Tämä luku pitää sisällään myös tavanomaisia asiakaspalveluun liittyviä kysymyksiä, kuten kysymyksiä kotitalousvähennyksistä. Asiakaskäynneistämme lähes kaikki sovitaan etukäteen.

Olemme tietoisia siitä, että alallamme tapahtuu uutisessa kuvattuja asioita. Siksi vastuullinen ja läpinäkyvä toimintatapa on meille kunnia-asia ja ajattelemme, että jokainen kuluttajaviranomaisille tehty valitus on liikaa. Olemmekin ottaneet vuonna 2020 käyttöön toimintatavan, jossa jokainen meistä tehty valitus käsitellään yhtiön hallituksessa asti.

Viime vuosien aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomiota vastuullisiin toimintatapoihin. Toimintamme keskeisiä periaatteita myyntiä tehdessämme ovat:

1) Solmitun kaupan peruuttaminen on aina ollut asiakkaamme oikeus, jota nykyisissä sopimusasiakirjoissa olemme halunneet korostaa entisestään. Solmitun kaupan voi perua kauppasopimuksessa olevalla peruutuslomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse.

2) Nykyisissä sopimusasiakirjoissa on avattu myös vastuullisuusohjeemme, josta asiakkaalle käy ilmi sitoutumisemme vastuullisiin toimintatapoihin.

3) Kun asioimme yli 75-vuotiaiden henkilöiden kanssa, kysymme aina asiakkaan halukkuutta ottaa lähiomainen mukaan remontin suunnitteluun.

4) Noudatamme hyvää kauppatapaa ja eettisiä ohjeita kaikessa toiminnassamme. Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme jatkuvasti. Lähetämme jokaisen myyntikäynnin ja asennuksen jälkeen asiakkaalle kyselyn tekstiviestitse.

Tekemämme toimenpiteet näkyvät iloksemme myös asiakastyytyväisyydessämme. Teimme vuonna 2021 39 000 käyntiä, joista saamamme asiakastyytyväisyys oli 8,9 (asteikko 0–10).

Emme kohdista yhteydenottoja ikäihmisiin, vaan ainoastaan ikääntyneisiin kiinteistöihin. Kaikkien yhteydenottojemme ja tekemiemme kartoitusten perusteena on talon rakenneosien tekninen käyttöikä, ja niiden korjaamiseen liittyvät viranomaissuositukset (Ympäristöministeriö).

Vastaamme mielellämme asiasta asiakkaillemme tai muille sidosryhmillemme herääviin kysymyksiin.