Skip to content

Miksi putkiremontti on ajankohtainen yli 30 vuotta vanhoissa omakotitaloissa?

Tyypillisesti vanhemmissa omakotitaloissa putkisto kulkee rakenteissa, jolloin mahdollisia vuotovahinkoja ei aina havaita ajoissa.

Putkiremontti suositellaan toteutettavaksi ennakoiden, ennen kuin putkisto on ylittänyt teknisen käyttöikänsä. Ennakointi on tärkeää, jotta vältytään ikävien yllätysten lisäksi työläiltä ja kalliilta korjauksilta mahdollisen vahingon sattuessa. Tyypillisesti vanhemmissa omakotitaloissa putkisto kulkee lattia- ja seinärakenteissa, jolloin putkien kunnon tarkkailu on haastavaa eikä mahdollisia vuotovahinkoja pystytä havaitsemaan ajoissa.

Tekninen käyttöikä auttaa arvioimaan remontin ajankohtaisuuden

Kun remonttitarpeen arvioinnissa käytetään perusteena teknistä käyttöikää, perustuu remonttitarpeen arvio olemassa olevaan tietoon järjestelmän ja sen osien kestävyydestä. Kunkin materiaalin keskimääräiset käyttöiät ovat normaalin rasituksen mukaisia ja todelliseen käyttöikään vaikuttaa aina yksilölliset olosuhteet, kuten vedenlaatu ja putkistoon kohdistuva rasitus. Edellytyksenä on myös muun muassa oman aikakautensa rakennusmääräysten noudattaminen ja hyvä rakennustapa. Me Renoalla käytämme käyttövesiputkien ja lämpöverkkoputkien teknisen käyttöiän perusteena Rakennustietosäätiön julkaisemaa ohjekorttia KH 90-00403*)

Tyypillisimmät käyttövesi- ja lämpöverkkoputkistojen materiaalit suomalaisissa omakotitaloissa ovat kupari ja muovi. Kupariputkia käytetään sekä kylmä- että lämminvesiputkina ja niiden keskimääräinen käyttöikä on 30-50 vuotta. 1980-luvulla muoviputket eli PEX-putket yleistyivät. Muoviputken kestävyyteen vaikuttaa merkittävästi rakennusajankohta. Varhaisimmat 80-90-luvuilla asennutut muoviputket menettävät ajan kuluessa kimmoisuutensa, jolloin putki kovettuu eli lasittuu. Näiden putkien käyttöikä on noin 40 vuotta.

Putkiston iän myötä riskit kasvavat

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vuotovahinkoja tapahtuu eniten omakotitaloissa ja niistä lähes 70 % 80-luvulla tai sitä ennen rakennetuissa taloissa. Kaikista vuotovahingoista Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan noin 60 % aiheutuu käyttövesiputkistosta ja laitteista. Riskit vahingoille kasvavat putkien iän myötä. (Lähde: Pohjola Vakuutus, https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/tiedotteet?id=3984013_PRC)

Kylmän käyttöveden putkistoissa yleisimmät vuotovahinkojen aiheuttajat ovat mekaaninen rikkoutuminen ja korroosio. Vuotovahingot jakautuvat melko laajalti eri ikäisille putkistoille, jonkin verran painottuen 20-40 vuoden ikäisiin putkistoihin. (Lähde: Finanssialan Keskusliitto, Vuotovahinkoselvitys 2012-2013)

Remonttiajankohtaa harkitessa on lisäksi hyvä huomioida kotivakuutuksen ehdot. Koska putkilla on rajallinen käyttöikä, ei ole vakuutusperiaatteiden mukaista korvata vanhan laitteen rikkoutumista uuden laitteen hintatason mukaisesti. Eri kotivakuutukset korvaavat putkirikkoja tai vuotovahinkoja edellyttäen, että LVI-laitteet ja kyseiset vahinkotapahtumat ovat vakuutuksen kohteena, mutta korvausta alentaa omavastuun lisäksi putkiston iän perusteella tehtävä ikävähennys. Jos vanhat putket vuotaessaan aiheuttavat vahinkoa ympäröiviin rakenteisiin, voidaan korvauksesta tehdä vuotovähennys. Lisätietoja oman kiinteistösi vakuutuksista, vakuutusehdoista sekä vakuutusyhtiösi ikä- ja vuotovähennyksistä saat omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Ennakoimalla vältyt isommilta remonteilta

Kodin putkisto on suositeltavaa kunnostaa hyvissä ajoin ennen mahdollisten ongelmien syntymistä. Tänä päivänä omakotitalon putkiremontti voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti rakenteita rikkomatta ja voit asua kotonasi koko remontin ajan. Pinta-asennuksena tehtävä käyttövesijärjestelmän uudistaminen kestää noin 2-3 päivää ja lämpöverkkojärjestelmän uudistaminen 3-5 päivää. Mikäli putket pääsevät vuotamaan rakenteisiin, on edessä isompi rakenteiden purkua ja uusimista vaativa remontti.

Pyydä kotiisi maksuton putkiston kartoitus

Arvioimme kotisi putkiston kunnon ja remontin tarpeen. Ajankohtaisen remonttitarpeen ilmetessä saat halutessasi tarjouksen kotisi putkiremontista.

Varaa maksuton putkikartoitus