‹ Kaikki artikkelit

Kuluttajatutkimus: Suomalaisilla omakotitaloasujilla erittäin voimakas tunneside omaan kotiin, mutta taloteknisessä tietämyksessä on aukkoja

Renoa kuluttajatutkimus

Teettämämme kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten omakotitaloasujien ymmärrys taloteknisistä asioista on heidän oman arvionsa mukaan heikkoa tai osittain vaillinaista. Noin puolet kuluttajista arvioi ymmärryksensä pientalon taloteknisistä järjestelmistä olevan hyvä, mutta myöntää aukkopaikkojakin löytyvän. 39 prosenttia puolestaan arvioi ymmärryksensä olevan heikkoa. Erityisesti rakenteiden alla piilossa olevien taloteknisten järjestelmien saneerauksille ei nähdä tarvetta tai remonttitarvetta ei osata arvioida.

Kohderyhmässä yleisimmin toteutettuja remontteja ovat katto-, ikkuna- ja julkisivuremontit, jotka on toteutettu yli 60 prosentissa kohderyhmän kotitalouksista. Tulossa olevista remonteista yleisimpiä ovat katto-, ikkuna- ja käyttövesiremontti, joiden ajatellaan kuitenkin olevan ajankohtaisia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua. Käyttövesiremontin lisäksi muiden LVS-saneerausten tarvetta kuluttajien on vaikeampi tunnistaa. 60 prosenttia sanoo lämpöverkkoremontin olevan ajankohtainen aikaisintaan 10 vuoden päästä ja harvempi kuin joka kolmas tunnistaa viemäriremontin tai sähkösaneerauksen tarpeen, vaikka tutkimuksen kohteena olevien talojen osalta nämä järjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä ylittäneitä.

Talotekniset järjestelmät kuluvat ajan saatossa ja niiden saneeraus tulee ajankohtaiseksi yli 30 vuoden ikäisissä pientaloissa alkaen käyttövesiputkistosta. Renoa Groupin toimitusjohtaja Juha Määtän mukaan saneeraus on hyvä toteuttaa ennakoiden.

– Toiminta-ajatuksenamme on aktiivisesti opastaa kuluttajia pitämään huolta kodin pintojen alla olevien taloteknisten järjestelmien kunnosta. Ennakoiden toteutettuna saneeraus pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti, rakenteita rikkomatta ja nopeasti, jolloin siitä ei aiheudu merkittävää haittaa asumiseen. Näin remontti on asiakkaalle mahdollisimman vaivaton ja vältetään mahdolliset laajemmat vahingot, joita aiheutuu yli-ikäisten järjestelmien vikaantuessa, Määttä sanoo.

Tutkimuksesta selviää, että suomalaisilla on erittäin vahva tunneside omaan kotiin, mikä näkyy saneerauskumppanin valinnassa. Kuluttajat odottavat saneerauskumppanin arvostavan kotia niin asukkaan henkilökohtaisena tilana kuin yksilöllisenä remonttikohteena. 93 prosenttia kuluttajista pitää tärkeänä, että remontit toteutetaan yksilöllisesti kodin tarpeet huomioiden. Toimijan luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä koskevissa väittämissä lähes kaikki kuluttajista vastasivat olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Tämä tulos kertoo erittäin voimakkaasta tunneyhteydestä omaan kotiin sekä kodin tärkeydestä asukkaiden henkilökohtaisena tilana.

Toimijana ymmärrämme kodin merkityksen ja myös sen, että kotia on huollettava ja ylläpidettävä, jotta koti pysyy toimintakuntoisena ja sen arvo säilyy. Saneerauksen myötä asukkaat saavat varmuuden, että kodin pintojen alla on kaikki kunnossa, Määttä sanoo.

Tutkimuksen toteutti Adventure Club Renoa Groupin toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin yli 30 vuotta vanhojen pientalojen omistajille Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimukseen osallistui 307 vastaajaa Suomessa ja 303 vastaajaa Ruotsissa. Tiedonkeruu toteutettiin 14.5.-23.5.2021.

Ota meihin yhteyttä

Kutsu edustajamme maksuttomalle kartoituskäynnille kotiisi, niin saat arvion kotisi talotekniikan kunnosta ja kehitysehdotuksia huolettomampaan asumiseen.

Ota yhteyttä